TERMINY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH 2015

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

DODATKOWY TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO:

a) część humanistyczna – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2015 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2015 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół z egzaminu gimnazjalnego – 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.).

Dodatkowe informacje