TERMINY EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

 1. część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa) 
  -z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
  - z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
 2. część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r. (czwartek) 
  -z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
  -z zakresu matematyki - godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 25 kwietnia 2014 r. (piątek) 
  -na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
  -na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół nastąpi 18 czerwca 2014 r. ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu.

 

Dodatkowe informacje